РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

НАЧАЛО

 

 

 

Служби към Районен съд - Чирпан

 

Тук ще намерите необходимата ви информация за службите в съда.

Районният съд като първоинстанционен съд в Република България разглежда граждански и наказателни дела. Съдебната администрация включва следните длъжности: административен секретар, главен счетоводител, съдебни секретар-протоколисти, съдебни деловодители и др.

Книжата, по които се образуват дела, се предават най - късно на следващия ден от постъпването им на Председателя на съда или на неговите заместници, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик по него, съобразно принципа на случайния избор.
В Районен съд- гр. Чирпан са работи съгласно "Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС гр.Чирпан". По-подробно може да се запознаете с тези правила ТУК.

СЛУЖБИ

Дежурен съдия

Бюро "Съдимост"

Съдебни секретари

Административен секретар

Главен счетоводител

Съдебно-изпълнителна служба

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, телефони,
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg