РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

.

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ

ТЕЛЕФОНИ - КОД ЧИРПАН 0416

Председател :

 • Атанас Динков - 0416 / 94421

Районни съдии :

 • Тихомир Колев - 0416 / 93223

Административен секретар :

 • Гергана Стоянова - 0416 / 92592

Главен счетоводител :

 • Мария Ташева - 0416 / 92592, факс - 0416 / 94485

Съдия-изпълнител :

 • Иванка Колева - 0416 / 96193

Съдия по вписванията :

 • Антония Дрезгачева - 0416 / 92338

Бюро "Съдимост" :

 • Милена Янакиева - 0416 / 93475

Съдебен деловодител СИС :

 • Павлина Тодорова - 0416 / 92014

Съдебни секретари :

 • Мария Халачева - 0416 / 92094, факс - 0416 / 92094
 • Милена Ташева - 0416 / 92094
 • Донка Василева - 0416 / 92094

Съдебни деловодители :

 • Екатерина Христова - 0416 / 96023
 • Теменужка Колева - 0416 / 96023

Съдебен архив :

 • Галя Йовчева - 0416 / 93475

Системен администратор :

 • Слави Кисьовски - 0416 / 97020

.

e-mail : as_rscir@abv.bg

ЗА СЪДА

История

Структура

Съдии

Съдебни зали

Банкови сметки

Адреси и телефони

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg