РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

НАЧАЛО

 

 

СЪДЕБЕН РАЙОН

(карта на района)

Населените места влизащи в съдебния район на РС - Чирпан

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, област Стара Загора,включваща населените места: Братя Даскалови, Верен, Голям дол, Горно Белево, Горно Ново село, Гранит, Долно Ново село, Колю-Мариново, Малко Дряново, Малък дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славянин, Съединение, Сърневец и Черна гора.

ЧИРПАНСКА ОБЩИНА със седалище гр. Чирпан.
В състава на Чирпанската община се включват: гр. Чирпан, с. Винарово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Яздач, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Осларка, с. Зетьово, с. Златна ливада, с. Целина, с. Ценово, с. Воловарово, с. Свобода, с. Изворово, с. Рупките, с. Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово.

 

ЗА СЪДА

История

Съдебен район

Структура

Съдии

Съдебни зали

Банкови сметки

Адреси и телефони

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg