РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

 

Съдии

Длъжност

Телефони
код 0416

Атанас Тодоров Динков

Адм.ръководител
Председател РС

0416 94421

Тихомир Колев Колев

Районен съдия

0416 93223

Асен Цветанов Цветанов

Районен съдия

0416 93233

Иванка Иванова Колева

Държ.съд.изпълнител

0416 96193

Антония Стоянова Дрезгачева

Съд.вписвания

0416 92338

 

 

 

 

 

 

 

ЗА СЪДА

История

Структура

Съдии

Съдебни зали

Банкови сметки

Адреси и телефони

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28, тел 0416 92592,
тел/факс 0416 94485, e-mail: as_rscir@abv.bg