РАЙОНЕН СЪД ЧИРПАН

ЗА СЪДА

СЛУЖБИ

БЛАНКИ

СПРАВКИ

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ПРЕСОФИС

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

ИСТОРИЯ НА СЪДА

 

Точна дата за създаването на съда в гр.Чирпан не е известна.

От направените справки и по данни от Дирекция “Централен държавен архив” първите налични документи са издавани от Чирпанско околийско съдилище Румелийски владала за периода 1881-1885 година/Инв.№1,К ОП.1 на ТД”Държавен архив”-Стара Загора/.

Наименованието на съда е претърпяло следните промени:

-Околийски съд гр.Чирпан-от 1 април 1945 год.до 28 февруари 1956 г.

-Народен съд гр.Чирпан-от 1 март 1956 год.до 31 май 1971 год.

-Районен съд гр.Чирпан – от 1 юни 1971 год.до сега.

ПИЗОСКИ НАДПИС

Античен надпис, намерен край с. Димитриево, Чирпанско, през 1870 г ., съхраняван днес в Археологическия музей в София. В него се съобщава за основаването през 202 г . на тържището (емпорион) Пизос .

 

ЗА СЪДА

История

Структура

Съдии

Съдебни зали

Банкови сметки

Адреси и телефони

Чирпан 6200 бул. “Георги Димитров” № 28
тел / факс 0416 9 25 92 , e-mail: as_rscir@abv.bg